Materi Pelajaran Kurikulum 2013 Kelas 1 SD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Semester I dan Semester II

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas I SD Kurikulum 2013 Semester 1 dan Semester 2 lengkap:

Pelajaran 1. Kasih Sayang............................................................................ 1
A. Kasih Sayang Nabi Muhammad saw............................................... 2
B. Kasih Sayang Allah Swt..................................................................... 4

Pelajaran 2. Aku Cinta al-Qur’±n ............................................................... 7
A. Membaca Basmalah.......................................................................... 8
B. Melafalkan Q.S. al-F±ti¥ah............................................................... 9
C. Menghafal Surah al-F±ti¥ah............................................................ 11
D. Pesan Q.S. al-F±ti¥ah....................................................................... 12
E. Lafal Huruf Hijaiyyah dan Harakatnya............................................ 13

Pelajaran 3. Iman kepada Allah Swt. ...................................................... 15
A. Yakin Allah Swt. itu Ada................................................................... 15
B. Allah Swt. itu Esa ... .......................................................................... 17

Pelajaran 4. Bersih itu Sehat..................................................................... 21
A. Bersuci ..................... ......................................................................... 22
B. Tata Cara Bersuci ..............................................................................24
C. Hidup Bersih .......... ......................................................................... 25

Pelajaran 5. Cinta Nabi dan Rasul............................................................ 31
A. Teladan Nabi Adam a.s..................................................................... 31
B. Teladan Nabi Nuh a.s. ......................................................................34
C. Teladan Nabi Hud a.s ...................................................................... 36
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti v

Pelajaran 6. Ayo Belajar............................................................................ 39
A. Semangat Belajar Nabi Idris a.s..................................................... 39
B. Doa Belajar ............. ...........................................................................41
C. Membaca dan Menulis ................................................................... 45
D. Rajin Belajar .......... ......................................................................... 47

Pelajaran 7. Ayo Belajar al-Qur’±n.......................................................... 49
A. Berikut Adalah Lafal Q.S. Al-Ikhlas................................................ 49
B. Hafal Q.S. Al-Ikhlas ..........................................................................50
C. Pesan Q.S. Al-Ikhlas ........................................................................ 51

Pelajaran 8. Allah Swt. Maharaja ............................................................ 53
A. al-Malik ................... ..........................................................................53
B. Dua Kalimat Syahadat .....................................................................55

Pelajaran 9. Ayo Kita Salat ....................................................................... 57
A. Salat Wajib............... .......................................................................... 57
B. Mengaji di sekitar Rumah ...............................................................59
Pelajaran 10. Perilaku Terpuji ..................................................................... 61
A. Berkata yang Baik .......................................................................... 61
B. Hormat dan Patuh ...........................................................................63
C. Bersyukur ................ ......................................................................... 66
D. Pemaaf .................... ......................................................................... 68
E. Jujur ......................... .......................................................................... 71
F. Percaya Diri ............. ......................................................................... 73
vi Kelas I SD/MI Edisi Revisi

Daftar Pustaka ............................................................................................. 76
Profil Penulis................................................................................................. 79
Profil Penelaah...............................................................................................81
Profil Editor....................................................................................................85
Profil Ilustrator...............................................................................................86


Artikel Terkait:

0 Komentar di "Materi Pelajaran Kurikulum 2013 Kelas 1 SD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Semester I dan Semester II "

Post a Comment