Materi Pelajaran Kurikulum 2013 Kelas 5 SD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Edisi Revisi Terbaru Lengkap

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas V SD Kurikulum 2013 Semester 1 dan Semester 2 lengkap:

Pelajaran 1 Mari Belajar al-Qur’ān Surat at-T³n .................….………………………………
A. Membaca Surat at-T³n ...................................................................................................................
B. Menghafal Surat at-T³n .................................................................................................................
C. Menulis Surat at-T³n .......................................................................................................................
D. Makna Kandungan Surat at-T³n .................................................................................................

Pelajaran 2 Mengenal Nama Allah dan Kitab-Kitab Nya .......................................
A. Mari Mengenal Allah Swt. .............................................................................................................
B. Mengenal Kita-kitab Allah Swt. ..................................................................................................
C. Kitab Allah Swt. Membawa Ajaran Terpuji ..............................................................................

Pelajaran 3 Cita-citaku Menjadi Anak yang ¤ālih ...................................................
A. Orang Jujur Disayang Allah Swt ..................................................................................................
B. Hormat dan Patuh kepada Orang Tua dan Guru ...................................................................
C. Indahnya Saling Menghargai ......................................................................................................

Pelajaran 4 Bulan Rama«ān yang Indah .................................................................
A. Berpuasa di Bulan Rama«ān Disayang Allah Swt. ................................................................
B. Memperbanyak Kebaikan di Bulan Rama«ān ........................................................................
C. Manfaat Puasa Rama«ān ...............................................................................................................

Pelajaran 5 Rasul Allah Idolaku ................................................................................
A. Kisah Teladan Nabi Dāwūd a.s. ....................................................................................................
B. Kisah Teladan Nabi Sulaimān a.s. ................................................................................................
C. Kisah Teladan Nabi Ilyās a.s. ..........................................................................................................
D. Kisah Teladan Nabi Ilyasā’ a.s. ......................................................................................................
E. Kisah Teladan Nabi Muhammad saw. .......................................................................................

Pelajaran 6 Mari Belajar al-Qur’ān Surat al-Mā’ūn .................................................
A. Ayo Membaca Surat al-Mā’ūn ...................................................................................................
B. Ayo Menghafal Surat al-Mā’ūn ..................................................................................................
C. Ayo Menulis Surat al-Mā’ūn .........................................................................................................
D. Makna Kandungan Surat al-Mā’ūn ...........................................................................................

Pelajaran 7 Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah Swt ..................................................
A. Apa Makna Rasul Allah Swt? ........................................................................................................
B. Tugas dan Sifat Rasul-rasul Allah Swt ........................................................................................
C. Rasul Ulul ‘Azmi .................................................................................................................................
D. Kisah Keteladanan Nabi Muhammad saw. sebagai Ulul ‘Azmi .........................................
E. Sikap Terpuji Para Rasul dan Rasul Ulul ‘Azmi .........................................................................

Pelajaran 8 Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas ........................................................
A. Mari Hidup Sederhana ..................................................................................................................
B. Mari Ikhlas Beramal .........................................................................................................................

Pelajaran 9 Indahnya Salat Tarāw³h dan Tadārus al-Qur’ān ....................................
A. Salat Tarāw³h .....................................................................................................................................
B. Tadārus al-Qur’ān .............................................................................................................................

Pelajaran 10 Kisah Teladan Luqmān ................................................................
A. Siapakah Luqmān? ..........................................................................................................................
B. Luqman Banyak Bersyukur ...........................................................................................................
C. Nasihat Luqmān kepada Anaknya .............................................................................................

Penutup ......................................................................................................................
Glosarium ...................................................................................................................
Indeks .........................................................................................................................
Daftar Pustaka ...........................................................................................................
Profil ...........................................................................................................................

Artikel Terkait:

0 Komentar di "Materi Pelajaran Kurikulum 2013 Kelas 5 SD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Edisi Revisi Terbaru Lengkap"

Post a Comment