Materi Pelajaran Matematika Kelas 8 SMP/MTs Kurikulum 2013 Semester II Edisi Revisi Terbaru

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut materi pelajaran MTK / Matematika Kelas VIII SMP/MTs Kurikulum 2013 Edisi Revisi Terbaru untuk Semester 2 lengkap:

Bab 1 Persamaan Linear Dua Variabel............................................................................. 1
Narasi Tokoh Matematika Persamaan Linear Dua Variabel .................................. 3
Persamaan Linear Dua Variabel ............................................................................ 4
Kegiatan 1.1 Membuat Persamaan Linear Dua Variabel....................................... 5
Latihan 1.1 ............................................................................................................. 8
. Kegiatan 1.2 Menentukan Selesaian Persamaan Linear Dua Variabel................... 10
Latihan 1.2 ............................................................................................................. 14
. Kegiatan 1.3 Membuat Model dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel......... 15
Latihan 1.3 ............................................................................................................. 20
Kegiatan 1.4 Menyelesaikan Masalah yang berkaitan dengan
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel ........................................... 21
Latihan 1.4 ............................................................................................................. 29
Tugas Projek 1 ....................................................................................................... 30
Merangkum 1 ........................................................................................................ 32
Uji Kompetensi 1 .................................................................................................. 33

Bab 2 Persamaan Kuadrat................................................................................................. 37
Narasi Tokoh Persamaan Kuadrat ......................................................................... 39
Kegiatan 2.1 Menentukan Akar Persamaan Kuadrat dengan Memfaktorkan........ 40
Latihan 2.1 ............................................................................................................. 49
Kegiatan 2.2 Menentukan Akar Persamaan Kuadrat dengan
Melengkapkan Kuadrat Sempurna .................................................. 50
Latihan 2.2 ............................................................................................................. 54
Tugas Projek 2 ....................................................................................................... 57
Merangkum 2 ........................................................................................................ 57
Uji Kompetensi 2 .................................................................................................. 57

Bab 3 Lingkaran................................................................................................................... 59
Narasi Tokoh Lingkaran ............................................................................................ 61
Kegiatan 3.1 Mengidentifikasi Unsur-unsur Lingkaran ............................................ 64
Latihan 3.1.................................................................................................................. 69
Kegiatan 3.2 Memahami Hubungan antara Sudut Pusat dengan Sudut Keliling
yang Menghadap Busur Sama ............................................................. 71
Latihan 3.2.................................................................................................................. 74
Kegiatan 3.3 Memahami Hubungan antara Sudut Pusat dengan Panjang Busur
dan Luas Juring .................................................................................... 76
Latihan 3.3 ................................................................................................................. 82
Togas Projek 3 .......................................................................................................... 83
Merangkum 3 ............................................................................................................ 83
Uji Kompetensi 3 ....................................................................................................... 84

Bab 4 Bangun Ruang Sisi Datar........................................................................................... 89
Narasi Tokoh Bangun Ruang ..................................................................................... 91
Luas Permukaan Bangun Ruang ............................................................................... 92
Kegiatan 4.1 Menentukan Luas Permukaan Kubus dan Balok ................................. 93
Latihan 4.1 ................................................................................................................. 97
Kegiatan 4.2 Menentukan Luas Permukaan Prisma .................................................. 98
Latihan 4.2 ................................................................................................................. 103
Kegiatan 4.3 Menentukan Luas Permukaan Limas ................................................... 104
Latihan 4.3 ................................................................................................................. 108
Kegiatan 4.4 Menentukan Volume Kubus dan Balok ................................................ 109
Latihan 4.4 ................................................................................................................. 114
Kegiatan 4.5 Menentukan Volume Prisma ................................................................ 115
Latihan 4.5 ................................................................................................................. 119
Kegiatan 4.6 Menentukan Volume Limas ................................................................. 120
Latihan 4.6 ................................................................................................................. 124
Kegiatan 4.7 Menaksir Luas Permukaan dan Volume Bangun Ruang Sisi Datar
tidak Beraturan ..................................................................................... 126
Latihan 4.7 ................................................................................................................. 129
Tugas Projek 4 .......................................................................................................... 129
Merangkum 4 .......................................................................................................... 129
Uji Kompetensi 4 ....................................................................................................... 130

Bab 5 Perbandigan ........................................................................................................... 131
Narasi Tokoh Perbandingan dalam Hukum Ohm .................................................. 133
Kegiatan 5.1 Menerapkan Perbandingan Senilai .................................................. 135
Latihan 5.1 ............................................................................................................. 139
Kegiatan 5.1 Menerapkan Perbandingan Berbalik Nilai ....................................... 140
Latihan 5.2 ............................................................................................................. 144
Tugas Projek 5........................................................................................................ 146
Merangkum 5 ........................................................................................................ 147
Uji Kompetensi 5 .................................................................................................. 148

Bab 6 Peluang .................................................................................................................. 153
Narasi Tokoh Peluang ........................................................................................... 155
Kegiatan 6.1 Memahami Peluang Teoretik ........................................................... 156
Projek 6.1 .............................................................................................................. 160
Latihan 6.1 ............................................................................................................. 161
Kegiatan 6.2 Membandingkan Peluang Empirik dengan Peluang Teoretik........... 162
Latihan 6.2 ............................................................................................................. 167
Projek 6.2 .............................................................................................................. 167
Merangkum 6 ........................................................................................................ 168
Uji Kompetensi 6 .................................................................................................. 169
Uji Kompetensi Semester 2 .................................................................................................. 171

Daftar Pustaka ....................................................................................................................... 183
Glosarium ......................................................................................................................... 185

Artikel Terkait:

0 Komentar di "Materi Pelajaran Matematika Kelas 8 SMP/MTs Kurikulum 2013 Semester II Edisi Revisi Terbaru"

Post a Comment