Materi Pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti Kelas 12 SMA/SMK Kurikulum 2013 Semester I dan Semester II Edisi Revisi Terbaru Lengkap

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut materi pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti Kelas XII SMA/SMK Kurikulum 2013 Edisi Revisi Terbaru untuk Semester 1 dan Semester 2 lengkap:

Bab I Hakikat dan Semangat Belajar
A. Belajar Sebagai Ibadah dan Proses Pembinaan Diri ...........................2
B. Belajar Sepanjang Hidup.....................................................................4
C. Pendekatan Belajar..............................................................................8
1. Banyak-banyaklah Belajar ...............................................................9
2. Pandai-pandailah Bertanya ..............................................................10
3. Hati-hatilah Memikirkannya............................................................11
4. Jelas-jelaslah Menguraikannya ........................................................12
5. Sungguh-sungguhlah Melaksanakannya..........................................12
D. Belajar Berarti Praktik.........................................................................13
6. Pengetahuan dan Latihan ................................................................14
7. Kata-kata dan Perbuatan ..................................................................15
8. Belajar dan Bertindak adalah Satu...................................................16
Penilaian Diri Skala Sikap .........................................................................17
Penilaian Diri Skala Perilaku .....................................................................20
Evaluasi Bab 1 ...........................................................................................21

Bab II Filosofi Yin Yang
A. Konsep Dasar dan Pemetaan Yin Yang ...............................................23
1. Hidup Selalu Dua Unsur ..................................................................25
2. Ketidakmutlakan..............................................................................27
3. Satu Kesatuan ..................................................................................28
4. Saling Memengaruhi .......................................................................29
B. Prinsip Perubahan................................................................................30
C. Keseimbangan Inti Kehidupan ............................................................31
D. Lepas Dari Empat Cacat......................................................................33
1. Tidak Berangan-angan Kosong........................................................33
2. Tidak Kukuh ....................................................................................33
3. Tidak Mengharuskan........................................................................34
4. Tidak Sombong................................................................................35
Penilaian Diri Skala Sikap..........................................................................37
Evaluasi Bab 2 ...........................................................................................39

Bab III Zhong Shu Garis Besar Ajaran Khonghucu
A. Pendahuluan.........................................................................................41
B. Zhong (Satya).......................................................................................42
1. Karakteristik Huruf Zhong..............................................................42
2. Pelaksanaan Sikap Zhong.................................................................42
C. Shu (Tepasalira) ...................................................................................46
1. Karakteristik Huruf Shu....................................................................46
2. Pengamalan Perilaku Tepasalira ......................................................47
Penilaian Diri Skala Sikap..........................................................................50
Evaluasi Bab 3............................................................................................51

Bab IV Sejarah dan Perkembangan Kitab Suci
A. Pendahuluan.........................................................................................53
1. Pendekatan Historis..........................................................................54
2. Pendekatan Iman...............................................................................55
C. Makna Kitab Suci ................................................................................56
D. Empat Fase Perkembangan .................................................................59
1. Enam Kitab (Liu Jing) ....................................................................59
2. Lima Kitab Suci (Wujing).................................................................60
3. Tiga Belas Kitab (Shi San Jing) ......................................................62
4. Sembilan Kitab (Sishu-Wujing).......................................................65
Penilaian Diri Skala Sikap..........................................................................67
Evaluasi Bab 4............................................................................................69

Bab V Ajaran Tengah Sempurna
A. Pendahuluan.........................................................................................71
B. Makna Zhong.......................................................................................72
C. Fungsi Zhong........................................................................................74
D. Keselarasan Antara Nyawa dan Roh....................................................76
E. Menjalani Tengah Sempurna................................................................80
Penilaian Diri Skala Sikap..........................................................................82
Evaluasi Bab 5............................................................................................83

Bab VI Sikap dan Perilaku Junzi         
A. Hakikat Junzi .......................................................................................85
B. Prinsip Utama Junzi ............................................................................86
1. Berubah Menjadi Lebih Baik ...........................................................86
2. Menuntut Diri Sendiri.......................................................................87
4. Berbuat Tanpa Pamrih.......................................................................92
5. Memperbaiki Kesalahan...................................................................94
Penilaian Diri Skala Sikap..........................................................................100
Evaluasi Bab 6............................................................................................103

Bab VII Makna Tahun Baru Yinli
A. Pendahuluan.........................................................................................106
B. Mengenal Sistem Penanggalan.............................................................108
1. Sistem Matahari/Solar/Yang Li.........................................................108
2. Sistem Bulan/Lunar/Yinli.................................................................110
3. Sistem Bulan-Matahari/Lunisolar/Yin Yang Li................................111
C. Sejarah dan Makna Tahun Baru Yin Li................................................112
1. Penentuan Awal Tahun Kalender Yin Li...........................................112
2. Penentuan Jatuhnya Tahun Baru Yin Li............................................114
3. Makna Tahun Yinli............................................................................116
D. Budaya dan Tradisi...............................................................................119
1. Tradisi Memberi Angpao .................................................................119
2. Makanan Khas Tahun Baru...............................................................122
E. Tahun Baru Yinli Di Indonesia.............................................................123
Lagu Pujian.................................................................................................124
Penilaian Diri Skala Sikap..........................................................................125

Evaluasi Bab 7............................................................................................126
Daftar Pustaka .....................................................................................133

Artikel Terkait:

0 Komentar di "Materi Pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti Kelas 12 SMA/SMK Kurikulum 2013 Semester I dan Semester II Edisi Revisi Terbaru Lengkap"

Post a Comment