Materi Pelajaran Seni Budaya Kelas 10 SMA/MA/SMK/MAK Kurikulum 2013 Semester I Edisi Revisi Terbaru Lengkap

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut materi pelajaran Seni Budaya Kelas X SMA/MA/SMK/MAK Kurikulum 2013 Edisi Revisi Terbaru untuk Semester 1 lengkap:

Semester 1

Bab 1 Berkarya Seni Rupa Dua Dimensi (2D)................................. 1
Peta Materi......................................................................................... 1
A. Seni Rupa Dua Dimensi................................................................. 6
B. Unsur dan Objek Karya Seni Rupa Dua Dimensi...................... 11
C. Medium, Bahan, dan Teknik......................................................... 22
D. Proses Berkarya Seni Rupa ........................................................... 25
E. Berlatih Berkarya Seni Rupa Dua Dimensi................................. 26
F. Uji Kompetensi................................................................................ 27
G. Rangkuman ..................................................................................... 31
H. Refleksi ............................................................................................ 31

Bab 2 Berkarya Seni Rupa Tiga Dimensi (3D)................................. 33
Peta Materi ........................................................................................ 33
A. Pengertian Karya Seni Rupa Tiga Dimensi................................. 37
B. Jenis Karya Seni Rupa Tiga Dimensi............................................ 38
C. Nilai Estetis Karya Seni Rupa Tiga Dimensi............................... 47
D. Proses Berkarya Seni Rupa Tiga Dimensi................................... 48
E. Uji Kompetensi................................................................................ 53
F. Rangkuman...................................................................................... 57
G. Refleksi............................................................................................. 57

Bab 3 Musik Tradisional ................................................................... 59
Peta Materi ........................................................................................ 59
A. Pengertian Musik............................................................................ 62
B. Musik Sebagai Simbol ................................................................... 65
C. Jenis Musik Trandisional ............................................................... 73
D. Fungsi Musik................................................................................... 77
E. Permainan Musik ........................................................................... 82
F. Rangkuman ..................................................................................... 88
G. Refleksi............................................................................................. 89
H. Uji Kompetisi................................................................................... 89

Bab 4 Pertunjukkan Musik dalam Permainan Musik ...................... 91
Peta Materi ........................................................................................ 91
A. Konsep Dasar .................................................................................. 94
B. Eksplorasi Musik ............................................................................ 97
C. Gerak dalam Permainan Musik.................................................... 104
D. Membandingkan Kolaborasi Seni ................................................ 110
E. Rangkuman ..................................................................................... 117
F. Refleksi ............................................................................................ 118
G. Uji Kompetensi ............................................................................... 118

Bab 5 Gerak Dasar Tari..................................................................... 121
Peta Materi ........................................................................................ 121
A. Konsep Gerak Tari ......................................................................... 125
B. Teknik dan Prosedur Gerak Tari .................................................. 127
C. Uji Kompetensi ............................................................................... 131
D. Evaluasi Pembelajaran ................................................................... 131
E. Rangkuman ..................................................................................... 133
F. Refleksi ............................................................................................ 133

Bab 6 Bentuk, Jenis, dan Nilai Estetis Gerak Tari ............................ 135
Peta Materi ........................................................................................ 135
A. Bentuk Gerak Tari .......................................................................... 138
B. Jenis Gerak Tari .............................................................................. 140
C. Nilai Estetis dalam Gerak Tari...................................................... 141
D. Uji Kompetensi ............................................................................... 145
E. Evaluasi Pembelajaran ................................................................... 146
F. Rangkuman ..................................................................................... 148
G. Refleksi ............................................................................................ 149

Bab 7 Seni Peran ............................................................................... 150
Peta Materi ........................................................................................ 150
A. Pengertian Seni Peran.................................................................... 155
B. Unsur Seni Peran ........................................................................... 162
C. Teknik Dasar Seni Peran................................................................ 168
D. Kreativitas Seni Peran .................................................................... 178
E. Evaluasi Seni Peran ........................................................................ 181
F. Rangkuman ..................................................................................... 183
G. Refleksi ............................................................................................ 184
H. Uji Kompetensi ............................................................................... 184

Bab 8 Menyusun Naskah Lakon ....................................................... 185
Peta Materi ........................................................................................ 185
A. Pengertian Lakon............................................................................ 189
B. Jenis Lakon dan Bentuk Lakon..................................................... 195
C. Unsur Lakon Teater........................................................................ 196
D. Teknik Menyusun Naskah Lakon ................................................ 203
E. Kreativitas Menyusun Naskah Estetis ......................................... 206
F. Evaluasi Pembelajaran ................................................................... 210
G. Rangkuman ..................................................................................... 212
H. Refleksi ............................................................................................ 213
I. Uji Kompetensi................................................................................ 214

Artikel Terkait:

0 Komentar di "Materi Pelajaran Seni Budaya Kelas 10 SMA/MA/SMK/MAK Kurikulum 2013 Semester I Edisi Revisi Terbaru Lengkap"

Post a Comment