Materi Pelajaran Seni Budaya Kelas 9 SMP/MTs Kurikulum 2013 Semester I dan Semester II Edisi Revisi Terbaru

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut materi pelajaran Seni Budaya Kelas IX SMP/MTs Kurikulum 2013 Edisi Revisi Terbaru untuk Semester 1 dan Semester 2 lengkap:

Seni Lukis
Peta Materi Bab I ................................................................................ 1
A. Pengertian Lukisan dan Gaya Lukisan ................................... 3
B. Tema Seni Rupa Murni ............................................................. 7
C. Alat dan Bahan Berkarya Seni Lukis ...................................... 11
D. Jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan ........................ 14
E. Teknik Berkarya Seni Melukis ................................................. 17
F. Uji Kompetensi ........................................................................... 20
G. Rangkuman ................................................................................ 21

Seni Patung
Peta Materi Bab II .............................................................................. 23
A. Pengertian dan fungsi patung .................................................. 25
B. Bentuk dan jenis patung ........................................................... 28
C. Alat dan bahan seni patung ...................................................... 29
D. Teknik berkarya seni patung .................................................... 31
E. Praktek membuat patung ......................................................... 32
F. Uji Kompetensi ........................................................................... 33
G. Rangkuman ................................................................................ 34

Menggubah Lagu Modern Secara Unisono
Peta Materi Bab III ............................................................................. 37
A. Lagu Modern Indonesia ............................................................ 38
B. Lagu Unisono ............................................................................. 41
C. Latihan Menggubah Lagu Modern Secara Unisono .............. 43
D. Uji Kompetensi .......................................................................... 45
E. Rangkuman ................................................................................ 46

Lagu Modern dalam Sajian Vokal Grup
Peta Materi Bab IV ............................................................................. 49
A. Konsep menyajikan lagu secara vokal grup ........................... 50
B. Latihan menggubah lagu modern secara vokal grup ............. 53
C. Uji Kompetensi ......................................................................... 61
E. Rangkuman ................................................................................ 61

Tari Modern
Peta Materi Bab V ............................................................................... 65
A. Pengertian tari modern ............................................................. 68
B. Jenis gaya tari modern .............................................................. 69
C. Fungsi tari modern ................................................................... 73
D. Nilai estetis tari modern ........................................................... 74
E. Uji Kompetensi .......................................................................... 76
F. Evaluasi Pembelajaran .............................................................. 79
G. Rangkuman ................................................................................ 81

Iringan Tari Modern

Peta Materi Bab VI ............................................................................. 83
A. Pengertian iringan tari .............................................................. 86
B. Jenis iringan tari modern .......................................................... 87
C. fungsi iringan tari modern ....................................................... 88
D. Mempraktikkan karya tari sesuai dengan iringan ................ 89
E. Uji Kompetensi .......................................................................... 93
F. Evaluasi Pembelajaran .............................................................. 94
G. Rangkuman ................................................................................ 96

Dasar Pemeranan Teater Modern
Peta Materi Bab VII ........................................................................... 99
A. Latihan Olah Tubuh .................................................................. 102
B. Olah Vokal .................................................................................. 112
C. Olah Rasa .................................................................................. 122
D. Uji Kompetensi .......................................................................... 129
E. Rangkuman ................................................................................ 130

Rancangan Pementasan
Peta Materi Bab VIII ......................................................................... 133
A. Lakon .......................................................................................... 136
B. Latihan menulis cerita ............................................................... 143
C. Pelatihan pemeran .................................................................... 145
D. Rancangan tata artistik ............................................................. 155
E. Uji Kompetensi .......................................................................... 165
F. Rangkuman ................................................................................. 166

Peta Materi Bab I
1. Cetak Tinggi .......................................................................... 168
2. Cetak Dalam ......................................................................... 169
3. Cetak Datar ........................................................................... 169
4. Cetak Saring .......................................................................... 170
Seni Pameran
Peta Materi Bab II ................................................................................ 181
A. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Pameran ................................ 183
B. Perencanaan Pameran ............................................................... 186
C. Tahapan Penyelenggaraan Pameran Seni Rupa ..................... 190
D. Evaluasi Pameran ...................................................................... 192
E. Uji Kompetensi .......................................................................... 194
F. Rangkuman ................................................................................. 195

Bernyanyi Lagu Modern
Peta Materi Bab III ............................................................................... 199
A. Jenis Lagu Modern .................................................................... 200
B. Gaya Bernyanyi Lagu Modern ................................................... 208
C. Latihan Bernyanyi Lagu Modern Dengan Gaya Yang Tepat .... 209
D. Uji Kompetensi ......................................................................... 215
E. Rangkuman ................................................................................ 215

Ansambel Lagu Modern
Peta Materi Bab IV ............................................................................... 219
A. Jenis Musik Ansambel ............................................................... 220
B. Memainkan Lagu Modern Dalam Bentuk Ansambel ................ 222
C. Uji Kompetensi ......................................................................... 226
D. Rangkuman ................................................................................ 226

Komposisi Tari
Peta Materi Bab V ................................................................................. 229
A. Pengertian Komposisi ............................................................... 232
B. Menyusun Karya Tari ............................................................... 236
C. Uji Kompetensi ......................................................................... 239
D. Evaluasi Pembelajaran ............................................................. 240
E. Rangkuman ................................................................................ 242

Pagelaran Karya Tari

Peta Materi Bab VI ............................................................................... 243
A. Manajemen Pertunjukan Tari .................................................. 247
B. Pergelaran Kaya Seni Tari ........................................................ 250
C. Uji Kompetensi .......................................................................... 251
D. Evaluasi Pembelajaran ............................................................. 254
E. Rangkuman ................................................................................ 256
Manajemen Pertunjukan Teater Modern

Peta Materi Bab I .................................................................................. 257
A. Manajemen ................................................................................ 261
B. Pembagian Kerja ....................................................................... 262
C.Manajemen Artistik ................................................................... 267
D. Uji Kompetensi .......................................................................... 271
E. Rangkuman ................................................................................ 272

Pementasan Teater Modern

Peta Materi Bab II ................................................................................ 275
A. Pra Pementasan ......................................................................... 277
B. Pementasan ................................................................................. 286
C. Pasca Pementasan ...................................................................... 288
D. Uji Kompetensi .......................................................................... 289
E. Rangkuman ................................................................................ 290

Daftar Pustaka ...................................................................................... 293
Glosarium .............................................................................................. 294

Artikel Terkait:

0 Komentar di "Materi Pelajaran Seni Budaya Kelas 9 SMP/MTs Kurikulum 2013 Semester I dan Semester II Edisi Revisi Terbaru"

Posting Komentar