Materi Pelajaran Al-Qur'an Hadis Kelas 2 MI Semester I dan Semester II Lengkap

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut Materi Pelajaran Al-Qur'an Hadis Kelas II (Dua) MI Semester 1 dan Semester 2 lengkap. Download/unduh buku materi pelajaran Al-Qur'an Hadis untuk MI (Madrasah Ibtidaiyah) Kelas II Kurikulum 2013 untuk semester 1 (ganjil) dan semester 2 (genap) terbaru selengkapnya, silahkan klik pada tautan di bawah ini:


SEMESTER I

BAB I MENULIS HURUF HIJAIYAH

A. Mengamati dan Menanya

B. Mengenal Huruf Hijaiyah Secara Terpisah dan Bersambung

C. Menulis Huruf Hijaiyah Secara Terpisah dan Bersambung

 

BAB II HUKUM BACAAN GUNNAH

A. Mengamati dan Menanya

B. Ketentuan Hukum Bacaan Gunnah

C. Menerapkan Hukum Bacaan Gunnah

 

BAB III SURAH AL-FĪL

A. Bacaan Surah Al-Fil

B. Terjemahan Surah Al-Fil

C. Memahami Kandungan Surah Al-Fil

D. Melafalkan Surah Al-Fil

 

BAB IV SURAH AL-HUMAZAH

A. Bacaan Surah Al-Humazah

B. Terjemahan Surah Al-Humazah

C. Memahami Kandungan Surah Al-Humazah

D. Melafalkan Surah Al-Humazah

 

BAB V SURAH AL-ASHR

A. Bacaan Surah Al-Ashr

B. Terjemahan Surah Al-Ashr

C. Memahami Kandungan Surah Al-Ashr

D. Melafalkan Surah Al-Ashr

 

BAB VI SURAH AT-TAKATSUR

A. Bacaan Surah At-Takatsur

B. Terjemahan Surah At-Takatsur

C. Memahami Kandungan Surah At-Takatsur

D. Melafalkan Surah At-Takatsur

 

BAB VII HADIS TENTANG KEUTAMAAN BELAJAR AL-QUR’AN

A. Mengamati dan Menanya

B. Membaca Hadis Tentang Keutamaan Belajar Al-Qur'an

C. Memahami Arti Dan Isi Kandungan Hadis Tentang Keutamaan Belajar Al-Qur'an

D. Menghafal Hadis Tentang Keutamaan Belajar Al-Qur'an

PROYEK PEMBELAJARAN

PENILAIAN AKHIR SEMESTER

 

SEMESTER II

 

BAB VIII SURAH AL-QO I’A

A. Bacaan Surah Al-Qori‟ah

B. Terjemahan Surah Al-Qori‟ah

C. Memahami Kandungan Surah Al-Qori‟ah

D. Melafalkan Surah Al-Qori‟ah

 

BAB IX SURAH AL-ADIYAT

A. Bacaan Surah Al-Adiyat

B. Terjemahan Surah Al-Adiyat

C. Memahami Kandungan Surah Al-Adiyat

D. Melafalkan Surah Al-Adiyat

 

BAB X SURAH AL-ZALZALAH

A. Bacaan Surah Al-Zalzalah

B. Terjemahan Surah Al-Zalzalah

C. Memahami Kandungan Surah Al-Zalzalah

D. Melafalkan Surah Al-Zalzalah

 

BAB XI SURAH AL-BAYYINAH

A. Bacaan Surah Al-Bayyinah

B. Terjemahan Surah Al-Bayyinah

C. Memahami Kandungan Surah Al-Bayyinah

D. Melafalkan Surah Al-Bayyinah

 

BAB XII HUKUM BACAAN ALIF LAM QOMARIYAH DAN SYAMSIYAH

A. Mengamati dan Menanya

B. Ketentuan Hukum Bacaan Alif Lam ( ا لُ ) Qomariyah Dan Syamsiyah

C. Menerapkan Hukum Bacaan Alif Lam ( ا لُ ) Qomariyah Dan Syamsiyah

 

BAB XIII HADIS TENTANG HORMAT KEPADA ORANG TUA

A. Mengamati dan Menanya

B. Membaca Hadis Tentang Hormat Kepada Orang Tua

C. Memahami Arti Dan Isi Kandungan Hadis Tentang Hormat Kepada Orang Tua

D. Menghafal Hadis Tentang Hormat Kepada Orang Tua

PROYEK PEMBELAJARAN

PENILAIAN AKHIR TAHUN 


Artikel Terkait:

0 Komentar di "Materi Pelajaran Al-Qur'an Hadis Kelas 2 MI Semester I dan Semester II Lengkap"

Post a Comment