Materi Pelajaran Fikih Kelas 9 MTs Semester I dan Semester II Lengkap

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut Materi Pelajaran Fikih MTs Semester 1 dan Semester 2 Kelas IX (Sembilan) lengkap. Download/unduh buku materi pelajaran Fikih untuk MTs (Madrasah Tsanawiyah) Kelas IX Kurikulum 2013 untuk semester 1 (ganjil) dan semester 2 (genap) terbaru selengkapnya, silahkan klik pada tautan di bawah ini:


SEMESTER I

BAB I: PENYEMBELIHAN, KURBAN DAN AKIKAH

Peta Kompetensi

Peta Konsep

A. PENYEMBELIHAN

1. Pengertian Penyembelihan

2. Dasar Hukum Penyembelihan

3. Rukun Penyembelihan

4. Syarat Penyembelihan

5. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan

6. Kewajiban dalam menyembelih

7. Hal-hal yang disunnahkan dalam menyembelih

8. Hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih

9. Cara menyembelih binatang

B. KURBAN

1. Pengertian Kurban

2. Dasar Hukum Kurban

3. Ketentuan Hewan Kurban

4. Waktu dan Tempat Penyembelihan Hewan Kurban

5. Sunnah dalam Menyembelih Kurban

6. Tata Cara Menyembelih Hewan Kurban

8. Hikmah Ibadah Kurban

C. AKIKAH

1. Pengertian Akikah

2. Dasar Hukum Akikah

3. Ketentuan Akikah

4. Hal-hal yang disyariatkan terkait Akikah

5. Hikmah Akikah

6. Rangkuman

Uji Kompetensi

 

BAB II: JUAL BELI, KHIYAR, QIRAD DAN RIBA

Peta Kompetensi

Peta Konsep

A. JUAL BELI

1. Pengetian Jual Beli

2. Dasar Hukum Jual beli

3. Rukun Jual Beli

4. Syarat Jual Beli

5. Macam-Macam Jual beli

B. KHIYAR

1. Pengertian Khiyar

2. Dasar Hukum Khiyar

3. Macam-macam Khiyar

4. Hikmah Khiyar

C. QIRAD

1. Pengertian Qirad

2. Dasar Hukum Qirad

3. Rukun dan Syarat Qirad

4. Larangan bagi Orang yang Menjalankan Qirad

5. Bentuk-Bentuk Qirad

6. Beberapa Ketentuan dalam Qirad

7. Manfaat Qirad

D. RIBA

1. Pengertian Riba

2. Dasar Hukum Riba

3. Jenis-jenis Riba

4. Cara Menghindari Riba

5. Hikmah diharamkannya Riba

6. Rangkuman

Uji Kompetensi

 

BAB III: ARIYAH (PINJAM MEMINJAM) DAN WADI’AH (TITIPAN)

Peta Kompetensi

Peta Konsep

A. ARIYAH (PINJAM-MEMINJAM)

1. Pengertian Ariyah

2. Dasar Hukum Ariyah

3. Hukum Ariyah

4. Rukun Ariyah

5. Syarat Ariyah

6. Macam-macam Ariyah

7. Kewajiban Mu’ir dan Musta’ir

8. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Ariyah

B. WADI’AH (TITIPAN)

1. Pengertian Wadi’ah

2. Dasar Hukum Wadi’ah

3. Rukun Wadi’ah

4. Syarat-syarat Wadi’ah

5. Hukum Menerima Wadi’ah

6. Macam-Macam Wadi’ah

7. Jenis Barang Wadi’ah

8. Mengganti Wadi’ah

9. Rangkuman

Uji Kompetensi

Penilaian Akhir Semester

 

SEMESTER II

BAB IV: HUTANG PIUTANG, GADAI DAN HIWALAH

Peta Kompetensi

Peta Konsep

A. HUTANG PIUTANG (Al-QARD)

1. Pengertian Hutang Piutang

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

3. Hukum Hutang Piutang

4. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

5. Ketentuan Hutang piutang

6. Tambahan dalam Hutang Piutang

7. Adab Hutang Piutang

8. Hikmah Hutang piutang

B. GADAI (RAHN)

1. Pengertian Gadai

2. Dasar dan Hukum Gadai

3. Rukun dan Syarat Gadai

4. Ketentuan Umum Gadai

5. Pemanfaatan Barang Gadai

6. Biaya Perawatan Barang Gadai

7. Pelunasan Hutang dengan Barang Gadai

8. Hikmah Gadai

C. HIWALAH

1. Pengertian Hiwalah

2. Dasar Hukum Hiwalah

3. Rukun Hiwalah

4. Syarat Hiwalah

5. Konsekuensi Hiwalah

6. Jenis Hiwalah

7. Masa Berakhirnya Hiwalah

8. Hikmah Hiwalah

9. Rangkuman

Uji Kompetensi

 

BAB V: IJARAH (SEWAMENYEWA) DAN UPAH

Peta Kompetensi

Peta Konsep

IJARAH

1. Pengertian Ijarah

2. Macam-macam Ijarah

3. Ijarat Ala al-Manafi’

4. Ijarat Ala al-Mal

5. Rangkuman

Uji Kompetensi

 

BAB VI: PENGURUSAN JENAZAH DAN HARTA WARIS

Peta Kompetensi

Peta konsep

A. PENGURUSAN JENAZAH

1. Memandikan Jenazah

2. Mengafani Jenazah

3. Menyalati Jenazah

4. Menguburkan Jenazah

5. Hikmah Pengurusan Jenazah

6. Ta’ziah

7. Ziarah Kubur

B. HARTA WARISAN

1. Pengertian Harta warisan

2. Dasar Hukum Waris

3. Rukun Waris

4. Hal-hal yang harus diselesaikan sebelum pembagian Waris

5. Sebab-sebab Menerima dan tidak menerima harta Waris

6. Ahli Waris dan Bagiannya

7. Cara Menghitung Waris

8. Hikmah Pembagian Waris

9. Rangkuman

10. Kisah Islami

Uji Kompetensi

Penilaian Akhir Tahun

Glosarium

Daftar Pustaka 


Artikel Terkait:

0 Komentar di "Materi Pelajaran Fikih Kelas 9 MTs Semester I dan Semester II Lengkap"

Post a Comment