Materi Pelajaran Ilmu Kalam Kelas 10 MA Semester I dan Semester II Lengkap Berbahasa Indonesia

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut Materi Pelajaran Ilmu Kalam Kelas 10 (Sepuluh) MA Peminatan Keagamaan Bahasa Indonesia Semester 1 dan Semester 2 lengkap. Download/unduh buku materi pelajaran Ilmu Kalam untuk MA (Madrasah Aliyah) Kelas X Kurikulum 2013 untuk semester 1 (ganjil) dan semester 2 (genap) peminatan keagamaan dalam Bahasa Indonesia terbaru selengkapnya, silahkan klik pada tautan di bawah ini:


BAB I : AKIDAH ISLAM

Akidah, Tauhid dan Usuluddin

Akidah

Tauhid

Usuluddin

Pengertian Akidah Islam

Prinsip dan Ruang Lingkup Akidah Islam

Prinsip-prinsip Akidah Islam

Ruang Lingkup Akidah Islam


BAB II : AKIDAH ISLAM MASA RASUL SAW. SAHABAT DAN TABIIN

Akidah Islam pada Masa Nabi Muhammad Saw.

Akidah Islam pada Masa Sahabat

Akidah Islam masa Tabiin


BAB III : SIFAT WAJIB, MUSTAHIL, DAN JAIZ BAGI ALLAH SWT.

Makna Iman Kepada Allah Swt.

Mengenal Sifat-Sifat Allah Swt.

Sifat-Sifat Wa<jib bagi Allah Swt.

Sifat-Sifat Mustahi<l bagi Allah Swt.

Sifat-Sifat Ja<iz bagi Allah Swt.

 

BAB IV : MAKNA ASMAUL HUSNA BAGI MANUSIA

Mengenal Allah melalui al-Asma’ al-Husna

Makna Al- Karim

Makna Al-Mukmin

Makna Al-Jami’

Makna Al-Matn

Makna Al-Raf’

Makna Al-Hafiz

Makna Al-Wahhab

Makna Al-Raqib

Makna al-Wakl

Makna Al-{ayyu

Makna Al-Qayyum

Makna Al-Mubdi’u

Makna Al- Muhy

Makna Al-Awwal

Makna Al-Ahir

Hubungan Sifat Wajib Allah dan al-Asma’al-Husna

Penilaian akhir semester ganjil

 

BAB V : MAKNA IMAN PADA MALAIKAT AS

Makna Dasar Iman Kepada Malaikat

Wujud dan Tugas Malaikat

Perbedaan malaikat dengan jin dan iblis

Malaikat dan kehidupan manusia

Hikmah beriman kepada Malaikat


BAB VI : MAKNA IMAN PADA KITAB ALLAH

Makna Iman Kepada Kitab-Kitab Allah Swt.

Kedudukan dan Fungsi kitab-kitab Allah

Macam-macam Kitab Allah

Kitab dan Suhuf

Cara beriman kepada Kitab-Kitab Allah

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam

Fungsi dan Hikmah Beriman kepada Kitab-kitab Allah


BAB VII : MAKNA IMAN PADA RASUL ALLAH

Pengertian iman kepada Rasul Allah

Kenabian (An-Nubuat)

Perbedaan Nabi Dan Rasul

Jumlah Nabi Dan Rasul

Kedudukan dan fungsi Rasul Allah

Sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah

Rasul Allah yang bergelar Ulul ‘Azmi

Hikmah Beriman kepada Rasul Allah


BAB VIII : MAKNA IMAN KEPADA HARI AKHIR

Pengertian Iman kepada hari akhir

Hari kiamat dan kehancuran dunia

Kebangkitan manusia dari alam kubur (al-Ba’as)

Berkumpulnya manusia di Padang Mahsyar (al-Hasyr)

Perhitungan (al-Hisab)

Penimbangan amal manusia (al-Mizan)

Telaga (al-Haud)

Jembatan Lintas (Sirat)

Surga (Al-Jannah )

Neraka (An-Nar)

Fungsi dan hikmah beriman kepada hari akhir


BAB IX: MAKNA IMAN PADA QADA DAN QADAR

Pengertian Iman pada Qada dan Qadar

Makna Iman pada Qada Dan Qadar

Dua macam Qada dan Qadar Allah

Makna Hadis do’a dapat menolak Qad{a atau qadar

Allah Pencipta Segala Kebaikan Dan Keburukan

Allah Pencipta Sebab Dan Akibat

Golongan dan Aliran Dalam Masalah Qada-Qadar

Fungsi dan hikmah iman kepada Qada dan Qadar Allah

Penilaian Akhir Tahun


Artikel Terkait:

0 Komentar di "Materi Pelajaran Ilmu Kalam Kelas 10 MA Semester I dan Semester II Lengkap Berbahasa Indonesia"

Post a Comment