Materi Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Kelas 7 SMP Kurikulum 2013 Semester I dan Semester II Edisi Revisi Terbaru

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut materi pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Kelas VII SMP Kurikulum 2013 Edisi Revisi Terbaru untuk Semester 1 dan Semester 2 lengkap:

Bab 1 Indahnya Mengampuni ............................................................................ 1
A. Pengantar ............................................................................................ 2
B. Memahami Pengampunan .................................................................. 2
C. Bagaimana Mengampuni .................................................................... 4
Rangkuman .............................................................................................. 6

Bab 2 Karya Pengampunan Allah dalam Yesus Kristus ..................................... 8
A. Pengantar ............................................................................................ 9
B. Makna Pengampunan ......................................................................... 10
C. Pengampunan Allah ............................................................................ 11
Rangkuman .............................................................................................. 16
Tugas ...................................................................................................... 16

Bab 3 Baptisan sebagai Tanda Menjadi Milik Kristus ......................................... 17
A. Pengantar ............................................................................................ 18
B. Arti Baptisan ........................................................................................ 19
C. Baptis Percik atau Selam .................................................................... 23
Rangkuman .............................................................................................. 23
Tugas ....................................................................................................... 23

Bab 4 Dosa dan Pertobatan ............................................................................... 24
A. Pengantar............................................................................................. 25
B. Hakikat Dosa ....................................................................................... 25
C. Akibat Dosa ......................................................................................... 28
D. Pertobatan ........................................................................................... 29
Rangkuman .............................................................................................. 32
Tugas ....................................................................................................... 32

Bab 5 Allah Memelihara Ciptaan-Nya ................................................................ 33
A. Pengantar ............................................................................................ 34
B. Allah Memelihara Ciptaan-Nya ............................................................ 35
Rangkuman .............................................................................................. 40
Tugas ....................................................................................................... 40

Bab 6 Menjaga dan Melestarikan Alam .............................................................. 41
A. Pengantar ............................................................................................ 42
B. Kerusakan Alam .................................................................................. 42
C. Tanggung Jawab Memelihara Alam .................................................... 44
Rangkuman .............................................................................................. 47

Bab 7 Nilai-nilai Kristiani Menjadi Pegangan Hidupku ...................................... 48
A. Pengantar ............................................................................................ 49
B. Nilai Kristiani ........................................................................................ 49
C. Nilai Kristiani Menjadi Pegangan Hidup .............................................. 54
Rangkuman .............................................................................................. 55
Tugas ....................................................................................................... 55

Bab 8 Kerendahan Hati ...................................................................................... 56
A. Pengantar ............................................................................................ 57
B. Makna Kerendahan Hati ...................................................................... 57
C. Ciri-ciri Kerendahan Hati ..................................................................... 59
Rangkuman .............................................................................................. 62

Bab 9 Solider terhadap Teman dan Sahabat ..................................................... 63
A. Pengantar ............................................................................................ 64
B. Makna Solidaritas dalam Pertemanan dan Persahabatan .................. 65
C. Membangun Solidaritas Sosial ............................................................ 67
Rangkuman .............................................................................................. 69
Tugas ....................................................................................................... 70

Bab 10 Membangun Solidaritas Sosial : Belajar dari Ajaran Yesus Kristus ......... 71
A. Pengantar ............................................................................................ 72
B. Belajar dari Yesus ................................................................................ 72
C. Solidaritas di Tengah Kehidupan Jemaat Kristen Pertama ................. 73
Rangkuman .............................................................................................. 77

Bab 11 Membangun Solidaritas di Tengah Masyarakat Majemuk ....................... 78
A. Pengantar ............................................................................................ 79
B. Masyarakat Indonesia yang Majemuk ................................................. 79
C. Solidaritas dalam Masyarakat Majemuk .............................................. 84
Rangkuman .............................................................................................. 88
Tugas ....................................................................................................... 88

Bab 12 Hati Nurani : Memilih yang Benar ............................................................ 89
A. Pengantar ............................................................................................ 90
B. Peran Hati Nurani ................................................................................ 90
Rangkuman .............................................................................................. 97
Tugas ....................................................................................................... 97

Bab 13 Sekolah dan Keluarga sebagai Tempat Melatih Disiplin .......................... 98
A. Pengantar ............................................................................................ 99
B. Memahami Disiplin .............................................................................. 100
C. Apakah Disiplin Mempengaruhi Kehidupan Remaja ........................... 101
Rangkuman .............................................................................................. 105

Bab 14 Remaja Kristen yang Disiplin ................................................................... 106
A. Pengantar ............................................................................................ 107
B. Makna Disiplin ..................................................................................... 107
C. Mengapa Remaja Membutuhkan Disiplin Diri ..................................... 111
Rangkuman .............................................................................................. 113

Daftar Pustaka ............................................................................................................ 114
Profil Penulis ........................................................................................................... 117
Profil Penelaah ........................................................................................................... 118
Profil Editor ........................................................................................................... 121

Artikel Terkait:

0 Komentar di "Materi Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Kelas 7 SMP Kurikulum 2013 Semester I dan Semester II Edisi Revisi Terbaru"

Post a Comment