Materi Pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti Kelas 7 SMP Kurikulum 2013 Semester I dan Semester II Edisi Revisi Terbaru

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut materi pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti Kelas VII SMP Kurikulum 2013 Edisi Revisi Terbaru untuk Semester 1 dan Semester 2 lengkap:

Bab 1 Definisi, Fungsi, dan Tujuan Pengajaran Agama
Fenomena ............................................................................................. 1
Tahukah Kamu ......................................................................................... 4
A. Definisi Agama ............................................................................ 4
B. Fungsi dan Tujuan Pengajaran Agama .................................... 7
C. Pendidikan Agama di Sekolah .................................................. 8
D. Komunitas Agama Khonghucu ................................................ 8
Aku Tahu ........................................................................................... 10
Lagu Pujian ......................................................................................... 11
Hikmah Cerita .......................................................................................... 12
Penilaian Diri ............................................................................................ 14
Evaluasi Pelajaran I .................................................................................. 15
Daftar Istilah ............................................................................................. 16

Bab 2 Sejarah dan Perkembangan Agama Konghucu
Fenomena ............................................................................................. 17
Tahukah Kamu ......................................................................................... 18
A. Istilah Asli Agama Khonghucu ................................................ 18
B. Nabi Besar Penyempurna Ru Jiao ............................................. 20
C. Agama Khonghucu di Indonesia ............................................. 23
Aku Tahu ............................................................................................ 28
Lagu Pujian ............................................................................................ 29
Hikmah Cerita .......................................................................................... 30
Penilaian Diri ............................................................................................ 32
Evaluasi Pelajaran II ................................................................................ 34
Daftar Istilah ............................................................................................. 35

Bab III Hikayat Suci Nabi Kongzi
Fenomena ......................................................................................... 35
Tahukah Kamu ......................................................................................... 37
A. Silsilah Nenek Moyang Nabi Kongzi ...................................... 37
B. Tanda-Tanda Kelahiran Nabi Kongzi ..................................... 38
C. Kehidupan Nabi Kongzi ........................................................... 41
Aku Tahu ............................................................................................. 47
Lagu Pujian ........................................................................................... 48
Hikmah Cerita .......................................................................................... 49
Evaluasi Pelajaran III ............................................................................. 51
Daftar Istilah ............................................................................................. 53

Bab IV Nabi Kongzi Sebagai Muduo
Fenomena ........................................................................................... 54
Tahukah Kamu ....................................................................................... 56
A. Arti Muduo ................................................................................... 56
B. Nabi Kongzi Sebagai Muduo ..................................................... 57
C. Pengembaraan Nabi Kongzi ...................................................... 57
C.1 Awal Pengembaraan ........................................................ 58
C.2 Perjalanan dalam Pengembaraannya ............................... 58
C.3 Akhir Pengembaraan ....................................................... 61
D. Akhir Kehidupan Nabi Kongzi ................................................ 62
Aku Tahu .......................................................................................... 65
Lagu Pujian .......................................................................................... 66
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti vii
Hikmah Cerita .......................................................................................... 67
Evaluasi Pelajaran IV ............................................................................... 69
Daftar Istilah ............................................................................................. 71

Bab V Pengakuan Iman yang Pokok
Fenomena ............................................................................................. 72
Tahukah Kamu ......................................................................................... 76
A. Arti Iman Secara Etimologi/Karakter Huruf ......................... 76
B. Pengakuan Iman yang Pokok .................................................... 77
C. Delapan Ajaran Iman .................................................................. 80
Aku Tahu ........................................................................................... 83
Lagu Pujian ............................................................................................ 84
Hikmah Cerita .......................................................................................... 85
Penilaian Diri ............................................................................................ 87
Evaluasi Pelajaran V ............................................................................... 88
Daftar Istilah ............................................................................................. 90

Bab VI Tempat Ibadat Umat Khonghucu
Fenomena ............................................................................................. 91
Tahukah Kamu ......................................................................................... 91
A. Tempat Ibadat Umat Khonghucu ............................................ 92
B. Rumah Ibadat Kebaktian ............................................................ 94
C. Ciri Khas Kelenteng Agama Khonghucu ................................ 95
D. Nilai-Nilai Utama Kelenteng ...................................................... 97
Aku Tahu ........................................................................................... 98
Lagu Pujian ............................................................................................ 99
Hikmah Cerita .......................................................................................... 100
Evaluasi Bab VI ....................................................................................... 102
Daftar Istilah ............................................................................................. 103

Bab VII Sikap dan Perilaku Junzi
Fenomena .......................................................................................... 104
Tahukah Kamu ....................................................................................... 104
A. Pendidikan Budi Pekerti ............................................................. 106
B. Hati-hati dan Sungguh-Sungguh .............................................. 107
C. Rendah Hati .................................................................................. 113
D. Sederhana dan Suka Mengalah ................................................. 115
Aku Tahu ........................................................................................... 116
Lagu Pujian ........................................................................................... 117
Hikmah Cerita .......................................................................................... 118
Penilaian Diri ............................................................................................ 120
Evaluasi Pelajaran VII ............................................................................. 121

Daftar Istilah ............................................................................................. 123
Daftar Pustaka .......................................................................................... 124
Daftar Indeks ............................................................................................ 125
Profil Penulis ............................................................................................ 128
Profil Penelaah ......................................................................................... 130
Profil Editor ............................................................................................. 132

Artikel Terkait:

0 Komentar di "Materi Pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti Kelas 7 SMP Kurikulum 2013 Semester I dan Semester II Edisi Revisi Terbaru"

Post a Comment