Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Sahabat Edukasi yang berbahagia… Berdasarkan sambutan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan pada buku Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, bahwasannya Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ini disusun dalam rangka memberikan inspirasi dalam merancang dan melaksanakan projek penguatan profil pelajar Pancasila pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Projek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis projek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan. Pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Projek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran projek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler.

Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan/atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan projek penguatan profil pelajar Pancasila.

Panduan pengembangan projek penguatan profil pelajar Pancasila ini memuat penyiapan ekosistem sekolah, desain projek penguatan profil pelajar Pancasila, pengelolaan projek penguatan profil pelajar Pancasila, pengolahan asesmen dan melaporkan hasil projek penguatan profil pelajar Pancasila, serta evaluasi dan tindak lanjut projek penguatan profil pelajar Pancasila.

Panduan ini berisi prinsip-prinsip pengembangan projek penguatan profil pelajar Pancasila dan dibuat untuk mendampingi dokumen lain yang mempunyai peran saling melengkapi. Untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh, panduan ini perlu dipakai bersamaan dengan dokumen profil pelajar Pancasila dan contoh modul projek penguatan profil pelajar Pancasila. Dokumen profil pelajar Pancasila berisi matriks perkembangan untuk setiap sub elemen dari fase PAUD hingga SMA/SMK. Sementara modul projek penguatan profil pelajar Pancasila berisi contoh perencanaan kegiatan projek penguatan profil pelajar Pancasila yang disusun sesuai dengan tema dan fase tertentu.

Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ini pada Kurikulum Merdeka ini akan terus disempurnakan berdasarkan evaluasi dan umpan balik dari berbagai pihak. Sejalan dengan proses evaluasi tersebut, Panduan ini juga akan mengalami revisi dan pembaruan secara berkala.

Berikut daftar isi yang secara lengkap diuraikan dalam buku Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, sebagai berikut:

Memahami Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

·      Profil Pelajar Pancasila

·      Perlunya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

·      Gambaran Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

·      Prinsip-prinsip projek penguatan profil pelajar Pancasila

·      Manfaat projek penguatan profil pelajar Pancasila

Menyiapkan Ekosistem Satuan Pendidikan

·      Membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila

·      Memahami peran peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila

·      Mendorong Penguatan Kapasitas Pendidik dalam Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Mendesain Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

·      Membentuk Tim Fasilitator Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

·      Mengidentifikasi Tahapan Kesiapan Satuan Pendidikan dalam Menjalankan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

·      Menentukan Dimensi dan Terna Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

·      Merancang Alokasi Waktu Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

·      Menyusun Modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

·      Menentukan Tujuan Pembelajaran

·      Mengembangkan Topik, Alur Aktivitas, dan Asesmen Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Mengelola Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

·      Mengawali Kegiatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

·      Mengoptimalkan Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

·      Menutup Rangkaian Kegiatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

·      Mengoptimalkan Keterlibatan Mitra

Mengolah Asesmen dan Melaporkan Hasil Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

·      Mengoleksi dan Mengolah Hasil Asesmen

·      Menyusun Rapor Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Evaluasi dan Tindak Lanjut Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

·      Prinsip Evaluasi lmplementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

·      Contoh Alat dan Metode Evaluasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

·      Peran Pengawas Satuan Pendidikan dalam Evaluasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

·      Tindak Lanjut dan Keberlanjutan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Glosarium.

Download/unduh Buku Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada tautan di bawah ini:

Artikel Terkait:

0 Komentar di "Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)"

Post a Comment